Download link dengan nomor urut dengan jdownloader

//base link
var base = "https://latiful.hayat.web.id/image_%%NUM%%.jpg";
//start index (inclusive)
var start = 1;
//end index (inclusive)
var end = 2;
//number of fixed decimals
var fixedDecimals = 0;

function padding(num, size) {
  var s = num + "";
  while (s.length < size) s = "0" + s;
  return s;
}
var resultLinks = "";
for (var i = start; i <= end; i++) {
  var link = base.replace("%%NUM%%", padding(i, fixedDecimals));
  resultLinks += "\r\n" + link;
}

disablePermissionChecks(); {
  callAPI("linkgrabberv2", "addLinks", {
    "autostart": false,
    "autoConfirm": true,
    "deepDecrypt": false,
    "packageName": "JPGFile",
    "links": resultLinks
  });
}

//disable and run this script